چه زمانی من به مشاوره احتیاج دارم؟

پنج عنوانی که نشان می دهد شما نیاز به مشاور دارید !

1. وقتی که احساس غمگینی, خشم و ناامیدی غیر قابل کنترل می کنید.
2. وقتی که از مواد مخدر, الکل, غذا یا سکس برای مقابله با مشکلات و احساسات دردناک استفاده می کنید و احساس می کنید قادر به کنترل رفتارتان نیستید.
3. وقتی که فرد یا چیز مهمی را از دست داده اید , به ویژه از دست دادن چند چیز یا شخص مهم در یک دوره زمانی کوتاه
4. وقتی که رویداد آسیب زا و تکان دهنده ای برای شما رخ داده است.
5. وقتی که به دلیل احساسات و تجربیات دردناک, قادر به انجام کارهایی که دوست دارید نیستید. .

کیانا مصلحی
روان شناس مرکز مشاوره مهدیه