آخرین رویداد ها

آزمایش تخصصی ویروس کرونا

موقعیت

اصفهان- خیابان رباط اول- خیریه مهدیه اصفهان

کانال تلگرام

t.me/mahdiehisfahan

سامانه پیام کوتاه

100002171000

تلفن

031-34429946-7