پذیرش لوازم منزل جهت امور خیریه

پذیرش لوازم منزل جهت امور خیریه

پذیرش لوازم منزل به صورت نو و دست دوم

جهت صرف در امور خیریه و کمک به فقرا و مساجد حومه

  تلفن های  تماس :

  • 031-33351000
  • 031-34429946
  • 031-34429947
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است