چک آپ بانوان در سنین مختلف

برای چک آپ در سنین مختلف چه کار هایی باید انجام دهیم؟

زنان 20-39 ساله :

 • قند خون ناشتا بصورت سالیانه انجام شود
 • آزمایش چربی بصورت سالیانه انجام شود
 • معاینه پوست:از نظر وجود ضایعات و خال غیر طبیعی حداقل هر 3 سال یکبار توصیه می شود
 • معاینه لگن:سالی یکبار توسط متخصص زنان و زایمان انجام شود
 • آزمایش بررسی دهانه رحم (پاپ اسمیر) که مطابق پروتکل جدید 3 سال یکبار و اگر همراه (HPV) باشد 5 سال یکبار انجام شود
 • معاینه از نظر وجود توده توسط پزشک هر 3 سال یکبار توصیه می شود

زنان 40-49 ساله :

 • اندازه گیری آزمایشات قند و چربی،حداقل هر سال یک بار
 • اندازه گیری فشارخون:حداقل هر سال یکبار
 • معاینه سینه و پوست حداقل سالی یکبار
 • انجام پاپ اسمیر طبق پروتکل جدید 3 سال
 • یکبار و اگر همراه HPV باشد 5 سال یکبار
 • بررسی آزمایشات مربوط به یائسگی درصورت بروز علائم

زنان بالای 50 سال :

 • اندازه گیری فشار خون هر 6 ماه
 • اندازه گیری قند و چربی خون هر 6 ماه
 • اندازه گیری هورمون TSH که مربوط به
 • فعالیت غدد تیروئید می باشد . طبق نظرپزشک معالج
 • معاینه پوست،ماموگرافی،معاینه لگن حداقل سالی یکبار
 • پاپ اسمیر هر 3 سال یکبار
 • بررسی مدفوع از نظر وجود خون مخفی:که این آزمایش برای تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ که دومین عامل مرگ ومیر زنان دراثر سرطان است انجام می شود. این آزمایش به  صورت سالیانه توصیه می شود
 • کولونوسکوپی : روشی برای بررسی روده بزرگ که هر 5-10 سال یکبار و البته با نظر پزشک معالج انجام می شود
 • سیگمونیدوسکوپی:نوعی آندوسکوپی است که برای بررسی بخش های انتهایی روده بزرگ هر سه سال یکبار و البته طبق نظرپزشک معالج توصیه می شود
 • آزمایش سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری استخوان):هر خانم در سنین پس از یائسگی حداقل یکبار مبادرت به انجام این بررسی نموده ، پس از آن نوبت های بعدی بر اساس میزان تراکم استخوان و طبق نظر پزشک معالج تعیین خواهد شد