هیئت مدیره


حجه الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد روضاتي
(تولیت)

حاج حسین احمدی

(رییس هیئت مدیره)

مهندس سید احمد رضا ابطحی

(عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)

آقای دکتر علی مظاهری صالحی
(نایب رییس)

آقای نصر اله تاجی زادگان
(خزانه دار)

آقای حسن آذربایجانی
(منشی هیئت مدیره)

آقای دکتر محمدعلی صادقی
(منشی هیئت مدیره)

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است