چشم انداز

كليه فعاليت هاي اين مجتمع عام المنفعه و اهداف آن غيرسياسي و غيرانتفاعي مي باشد.

چشم انداز فعاليت هاي مجتمع مهديه اصفهان بر اساس وقفنامه به شرح ذيل مي باشد كه با استصواب متولي در جهت آن فعاليت مي نمايد.

– تبليغ و ترويج فرهنگ غني اسلام خصوصاً مذهب حقه شيعه در سطح بين المللي با استفاده از رسانه هاي گروهي نظير شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي

– احداث كتابخانه و قرائت خانه عمومي و مركز تحقيقات و انتشار كتب و نشريات براي رفع نيازهاي فرهنگي و تغذيه علمي دانش پژوهان در زمينه هاي مختلف خصوصاً در زمينه علوم و معارف اسلامي

– احداث آپارتمان هاي كوچك مسكوني و اسكان قصير المده و مشروط ، نيازمندان متأهل به رسم امانت

– احداث و اداره مدارس و آموزشگاه هاي عالي غيرانتفاعي در سطوح مختلف جهت ارائه خدمات آموزشي

– احداث مدارس علميه و تأمين هزينه هاي تحصيلي طلاب علوم ديني و پرداخت شهريه به مشاراليهم

– احداث مراكز مراقبت از اطفال بي سرپرست يا بدسرپرست و تعليم آنها جهت نيل به تربيت عالي اسلام

– احداث سراي سالمندان و سرپرستي از افراد مسن اعم از زن و مرد

– ايجاد كارگاه هاي توليدي جهت ايجاد زمينه اشتغال و جذب افراد بيكار و اختصاص منافع حاصله از آن در جهت اهداف خيريه

– احداث و تجهيز مجموعه هاي ورزشي در جهت نشر فرهنگ ورزش در ميان عموم اقشار خصوصاً جوانان مادامي كه مغايرت با موازين شرعي نداشته و مشروعيت آن بالاجماع محرز باشد.

– زيرپوشش قرار دادن مومنين نيازمند با اعطاي كمك هاي بلاعوض يا مستمري و همچنين ارائه تسهيلات جهت تهيه جهيزيه

– اعطاي كمك هزينه هاي تحصيلي به طلاب حوزه علميه ، دانش آموزان و دانشجويان نيازمند

كليه چشم انداز فعاليت هاي مجتمع مهديه بر اساس بودجه موجود و اولويت هايي كه در مجمع عمومي به تصويب اكثريت قاطع هيأت امناء مي رسد قابل اجرا خواهد بود.

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است