معرفی تولیت

تولیت مهدیه اصفهان

توليت مجتمع خيريه مهديه اصفهان به موجب حكم شماره 134 مورخه 75/12/02 اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان بر عهده حاج سيد احمد روضاتي مي باشد كه مدت توليت مشار اليه مادام العمر خواهد بود.

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است