کارگاه های آموزشی

1رویدادشروع ثبت نامهزینه
2آموزش پیش از ازدواج ویژه افراد مجرد پنج شنبه هر هفته1 خرداد 1398رایگان
3انواع سبک دلبستگی10 خرداد60.000 تومان
4معرفی نقش های زن و شوهری در روابط همسران و تاثیر آن در چگونگی روابط زوجین10 خرداد60.000 تومان
5کارگاه شناسایی افکار سمی در روابط زناشویی به همراه یک جلسه آزمون10 خرداد50.000 تومان
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20