کارگاه های آموزشی

با توجه به شرایط مربوط به ویروس کرونا ، امکان برگزاری کارگاه های آموزشی فعلا فراهم نمی باشد.

در صورت هرگونه تغییر برنامه ، شما عزیزان می توانید از همین صفحه مراتب را دنبال نمایید.