کارگاه های آموزشی

1 رویداد شروع ثبت نام هزینه
2 آموزش پیش از ازدواج ویژه افراد مجرد پنج شنبه هر هفته 1 خرداد 1398 رایگان
3 انواع سبک دلبستگی 10 خرداد 60.000 تومان
4 معرفی نقش های زن و شوهری در روابط همسران و تاثیر آن در چگونگی روابط زوجین 10 خرداد 60.000 تومان
5 کارگاه شناسایی افکار سمی در روابط زناشویی به همراه یک جلسه آزمون 10 خرداد 50.000 تومان
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20