برنامه زمانی حضور مشاوران در سال 1398

 

 شنبه ها
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
خانم دکترراضیه جلوانی  (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  زوج درمانی – خانواده – پیش از ازدواج  15-20
 خانم نرگس دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج –  فردی_زوج درمانی  15-20
 خانم سمیه زمانی  (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)  فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی *

 

 یکشنبه ها
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
آقای دکترمهدی خدابخشی  (دکترای تخصصی روانشناسی عمومی)  کودک (بیش فعالی،یادگیری-عدم تمرکزحواس-اختلالات خلقی ورفتاری) – خانواده
 15-20
خانم دکترشکوفه نیک نشان  (دکترای تخصصی روان شناسی عمومی) اختلالات بالینی – تفسیر تست های بالینی
 17-20

 

 دوشنبه ها
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
خانم دکتر مریم حقانی  (دکترای تحصصی روانشناسی عمومی)  خانواده – زوج درمانی – پیش از ازدواج
 15-20
 خانم سمیه زمانی  (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)  فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی *
سه شنبه ها
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
 آقای دکترحاج خدادادی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان 17-20
خانم سمیه زمانی  (کارشناسی ارشد  روانشناسی عمومی) فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی *
 خانم معصومه نوری (کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی) اختلالات خلقی فردی(اضطراب وتجاوز کودک)نوجوان- بزرگسال- خانواده و سکس تراپی 17-20
  خانم دکترراضیه جلوانی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده) زوج درمانی ،خانواده،  پیش از ازدواج 15-20
 آقای جواد ندیمی ( کارشناسی ارشد مشاوره ) انتخاب رشته-برنامه ریزی-مدیریت زمان-تمرکز حواس وانگیزه تحصیلی بررسی علل افت-تست زنی درتمامی مقاطع 15-20

 

چهارشنبه ها
   نام مشاور                تخصص                   زمینه کاری     ساعات  حضور
   خانم دکتر مریم حقانی   (دکترای تحصصی روانشناسی عمومی)    خانواده – زوج درمانی – پیش از ازدواج      15-20
  خانم نرگس  دژکامی   (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)   پیش از ازدواج –  فردی     15-20
 آقای دکترحاج خدادادی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان 15-18
 خانم زهراسادات هاشمی (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)  خانواده(زوج درمانی)-کودک(همه زمینه ها) – اختلالات خلقی-پیش از ازدواج 8-13
پنج شنبه ها
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
  خانم نرگس  دژکامی   (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)   پیش از ازدواج –  فردی     9-14
  خانم مهدیس قندهاری کارشناسی ارشد روانشناسی اختلالات خلقی کودکان ، بیش فعالی ،فرزندپروری     9-11

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است