دیسک بین مهره ای

دیسک بین مهره ای جزء حیاتی سیستم ستون فقرات می باشد. متاسفانه به علت تاثیرات ناشی از سن و تخریب ، ممکن است دیسک بر اثر قرار گرفتن در معرض نیرو های شدید یا نیروهای تکراری آسیب ببیند. شایع ترین سن بیرون زدگی دیسک بین مهره های کمری بین 30 تا 40 سال می باشد.

امروزه روش های درمانی غیرجراحی بسیاری برای دیسک کمر در محیط های درمانی انجام می گردد. یکی از این درمان ها فیزیوتراپی می باشدکه شامل درمان های دستی ، تمرین درمانی ، الکتروتراپی و ماساژ درمانی می باشد. لیزر کم توان نیز با ترمیم دیسک آسیب دیده می تواند بر کاهش درد و افزایش دامنه ی حرکتی ستون فقرات در بیماران مبتلا به دیسک کمری موثر باشد.

منبع : مقاله بررسی تاثیرات وابسته به دوز لیزر کم توان روی درد و دامنه ی حرکتی بیماران مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر (1392)