دستور العمل جهت تست تحمل گلوکز(GTT)

  • از سه روز قبل از نمونه گیری در صورتی که برایتان میسر است روزانه حداقل 150گرم کربوهیدرات (مواد قندی) در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهید.
  • در روز انجام آزمایش 12ساعت ناشتایی را تحمل کنید و در طی این12ساعت از کشیدن سیگار، نوشیدن قهوه و انجام حرکات ورزشی پرهیز کنید.
  • بهترین زمان برای این آزمایش ساعت7 الی 9صبح بعد از30 دقیقه استراحت می باشد.
  • مقدار معین گلوکز از نمونه گیری تحویل شما خواهد شد.تمامی آن را در یک لیوان آب حل نموده و در عرض5دقیقه آن را میل نموده و زمان اتمام را به نمونه گیری اعلام کنید.(یا خودتان یادداشت کنید)
  • ساعات مراجعه ی بعدی برای نمونه گیری را از نمونه گیری به صورت دقیق سوال کنید.