برنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه

برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان در تیر ماه سال 1398

کليه و مجاري ادراري
شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
يکشنبه دکتر انشايي 9 صبح
دکتر بقايي 18:30 بعدازظهر
دوشنبه دکتر قدسي 12:45
دکتر انشايي 17بعدازظهر
سه شنبه دکتر بقايي ساعت 12:30
چهار شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
پنج شنبه دکتر بقايي ساعت 12:30
جمعه
تغذيه
شنبه خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر
يکشنبه
دوشنبه خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر
سه شنبه دکتر صفوي 16 بعداز ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
پوست و مو
شنبه دکتر پدرام يوسفي 10:30صبح
يکشنبه دکتر واعظي 9صبح
دوشنبه
سه شنبه دکتر واعظي 16:30 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال
شنبه دکترمقدادي 9صبح
دکتر پورصيرفي 20:30شب
يکشنبه دکتر مقدادي 9صبح
دوشنبه دکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب
سه شنبه دکتر مقدادي 9صبح
چهار شنبه دکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب
پنج شنبه دکترپورصيرفي 11صبح
جمعه
اعصاب و روان
شنبه دکتر  شادفر 9 صبح
يکشنبه خانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر سالاری مقدم 18:30
چهار شنبه دکتر سالاری مقدم 9صبح
پنج شنبه
جمعه
داخلي
شنبه خانم دکتر کاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکترکاظمي 9:30صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر کاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
سه شنبه خانم دکترکاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکتر کاظمي 9:45
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکتر کاظمي 9:30
جمعه
گوش و حلق و بيني
شنبه
يکشنبه دکتر نريماني 10:30 صبح
دوشنبه خانم دکتر کازرونی  17:30 صبح
سه شنبه دکتر نريماني 16:30 بعد از ظهر
چهار شنبه خانم دکتر کازرونی  17:30 صبح
پنج شنبه دکتر نريماني ساعت 16:30 بعدازظهر
جمعه
ارتوپدي
شنبه  دکتر دلاوری 11 صبح

خانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 17:00

يکشنبه دکتر حافظ القراني 11صبح

دکتر عليمي 15:30بعد از ظهر

دوشنبه دکتر دلاوری 10 صبح

دکتر مشایخی (متخصص طب فیزیکی)  ساعت 16

سه شنبه دکتر حافظ القراني 11صبح
چهار شنبه دکتر عليمي 8:30 صبح

دکتر مشایخی (متخصص طب فیزیکی)  ساعت 16

پنج شنبه خانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 9 صبح
جمعه
زنان و مامايي
شنبه خانم دکترزماني 10صبح
خانم دکترهفت برادران 12 ظهر
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
يکشنبه خانم دکتر رسولی 10 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکترصابری 10صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
سه شنبه خانم دکترپژمان منش 11صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکترهفت برادران 9:30صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکترکاوياني 10 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
جمعه
جراح عمومي
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر قاضي نوري 10صبح
پنج شنبه
جمعه
قلب و عروق
شنبه
يکشنبه دکترشعله ور 8 صبح فوق تخصص قلب وعروق
دکترکاظمي 17بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه دکتر خانجاني 7:30 صبح
دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه
گوارش
شنبه دکتر طبائي 16 بعدازظهر
يکشنبه دکترطبائي (تست ریه و آندوسکوپي) 11صبح
دوشنبه دکترطالبي (فوق تخصص گوارش – آندوسکپی) 11 صبح
سه شنبه دکتر طبائي 13 بعد از ظهر
چهار شنبه دکترطبائي (تست ریه و آندوسکوپي) 11صبح
پنج شنبه
جمعه
مغز و اعصاب
شنبه دکتر رضوي 10:30صبح
يکشنبه خانم دکتر حسینی 9:30 صبح
دوشنبه
سه شنبه خانم دکتر حسینی 9:30 صبح
چهار شنبه دکتر احمدرضا رفیعی 11صبح
پنج شنبه دکتر نصر اصفهانی 13:00
جمعه
دیابت ، پوست و تغذیه
شنبه دکتر صادقی صبح و بعدازظهر
يکشنبه دکتر صادقی صبح و بعدازظهر
دوشنبه دکتر صادقی صبح و بعدازظهر
سه شنبه دکتر صادقی صبح و بعدازظهر
چهار شنبه دکتر صادقی صبح و بعدازظهر
پنج شنبه دکتر صادقی صبح
جمعه
روماتولوژي
شنبه خانم دکتر مؤبدي (فوق تخصص روماتولوژی)  9 صبح
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
چشم
شنبه دکتر علينقيان 9 صبح

دکتر ایزدی  ساعت 16

يکشنبه دکتر علينقيان 9 صبح
دوشنبه دکتر علينقيان 9 صبح

دکتر ایزدی  ساعت 16

سه شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
چهار شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح

دکتر ایزدی  16

پنج شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
جمعه
غدد و متابوليسم
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه خانم دکتر عليان 9 صبح
جمعه
عفونی – داخلی
شنبه
يکشنبه
دوشنبه آقاي دکتر اشجع 18
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است