دوره های آموزشی سال 1400 برای رده سنی 10 تا 15 سال

با توجه به شروع اپیدمی ویروس کرونا ، تا اطلاع ثانوی هیچگونه برنامه ای موجود نمی باشد.