ارتباط با ما

تلفن : 34429946

 

داروخانه : 34429949

آزمایشگاه: 34429948

 

تلفن های درمانگاه: 47-34429946

فیزیوتراپی: 34389149

تلفن: 34389153-031

 
تلفن رزرو: 34429946 و 34429947

 

 
تلفن رزرو: 34422230

پذیرش نذورات شامل : نذر کردن یا قربانی کردن گوسفند، اهداء غذاهای نذری در مناسبت ها ، اهداء نذورات مخصوص نوعروسان ، تحویل لوازم مستعمل و…..
تلفن: 33351000 – 34422207
تلفن رزرو: 34389152

همین الان مستقیم با ما صحبت کنید

کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود