آموزشی آزمایشگاه

موضوعتاریخلینک
آمادگی کلی برای آزمایشات25 دی ماه 1398مشاهده مقاله
دستورالعمل آزمایش قند خون 25 دی ماه 1398 مشاهده مقاله
آزمایش تست تحمل گلوکز GTT 25 دی ماه 1398 مشاهده مقاله
آزمایش تست چالش گلوکز GCT 25 دی ماه 1398 مشاهده مقاله
پیشگیری از ویروس کرونا 10 بهمن 1398 مشاهده مقاله
فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است