آمادگی های کلی لازم برای آزمایشات

همه آزمایش ها نیاز به آمادگی قبلی ندارند ، اما انجام بیشتر آزمایش ها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موج رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می شوند ، لذا بدیهی است که شما مراجعه کننده عزیز معنای دقیق ناشتا بودن را بدانید . به طور کلی منظور از ناشتایی این است که :

  • نباید طی 2 ساعت پیش از انجام آزمایش غذا بخورید .
  • نباید طی 12 ساعت پیش از انجام آزمایش مایعات ( به غیر از آب) بنوشید .
  • نباید طی 12 ساعت پیش از انجام آزمایش آدامس بجوید .
  • نباید از شکلات های مختلف – ترکیبات نعنادار – شربت های سینه یا قرص های نرم کننده گلو استفاده نمایید.
  • اگر آزمایشی که پزشک شما برایتان نداشته نیاز به ناشتایی دارد یعنی شما می توانید در طول 12ساعت پیش از آزمایش آب بنوشید .
  • می توانید در طول 12 ساعت پیش از آزمایش آب بنوشید.
  • می توانید در طول 12 ساعت پیش از آزمایش دندانهایتان را مسواک کنید .
  • باید داروهایی که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را صادر نکرده مثل گذشته مصرف کنید( آزمایشگاه را از مصرف آنها آگاه کنید)
  • نکته مهم دیگر آگاه بودن آزمایشگاه از سوابق دارویی و بیماری شماست .