درمانگاه عمومي داراي قسمت هاي زير مي باشد :

مطب پزشكان عمومي

بستري موقت خواهران و برادران

تزريقات خواهران و برادران

اتاق عمل سرپايي

اتاق احياء

با تلاش مسئولين درمانگاه ، از بهترين و محبوبترين پزشكان ، جهت مداواي بيماران استفاده شده است . لازم بذكر است كه پزشكان با درايت و شرح صدر كافي، اقدام به مداواي بيماران مي نمايند.

جهت رسيدگي به خدمات سرپايي بيماران ، از پرستاران صبور ، مهربان و توانمند بهره گيري شده است ، باشد تا بهترين خدمات را در كوتاهترين زمان ارائه نمايد .

 

 

ليست اسامي دكتران عمومي درمانگاه سال 1396 :

دکتر منوچهر ابدال
دکتر سید مسعود اعتضادی
دکتر مرضیه السادات اعتضادی
دکتر سیدحسن امامی
دکتر محبوبه رضایی
دکتر محمد علی صادقی
دکتر عباس صباح
دکتر نوید عسگری
دکتر علی مصاحب فرد
دکتر احمد نبوی نیا
دکتر محمد مسلم زاده
دکتر حسن احتشامی