یکی از اهداف ازدواج رسیدن به آرامش

تشکیل خانواده براساس نص صریح قران وروایت اسلامی رسیدن به

آرامش روانی است.آرامشی که فقط مبتنی بر ازدواج صحیح شناخته

شده ودقیقی می باشد که باعث دوام وبقای زندگی مشترک است.

دراین خصوص به برخی ازآیه های قرانی مورد بحث درذیل اشاره می شود:

1)سوره روم آیه 21:

«ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازدواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه»

ترجمه «ازآیات الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافریند که با او آرامش گیرید و با هم انس گیرید و میان شما رافت و مهربانی قرار داد»

2)سوره اعراف آیه 189:

«هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکن الیها»

ترجمه :«اوست خدایی که همه شما را از یک تن آفرید و از او جفتش را مقرر داشت»

برگرفته ازرساله بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی رضایتمندی زناشویی و همسرآزاری در استان اصفهان

از دکتر سید محمد رضا روضاتی ص12

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است