تاثیرتابش خدامحوری در زندگی

 

  یکی دیگر از عواملی که می تواند باعث تحکیم خانواده و رضایتمندی زناشویی شود خدا محوری  وتربیت دینی درخانواده است .خدا محوری مهم ترین عامل آرامش در زندگی است اگرمردی خدا محور باشد به زنش ظلم نمی کند.زن نیز اگر خدا را حاظر و ناظر بداند و توقع زیادی از شوهرش نخواهد داشت.خدا محوری بهترین و برترین زندگی آن است  که از یاد خداوند و شکرنعمت های او غافل نشوند واین روحیه را در خانواده خود تزریق کنند.و دین محوری را اصل زندگی خود قرار دهند.

برگرفته ازرساله بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی رضایتمندی زناشویی و همسرآزاری در استان اصفهان

از دکترسید محمد رضا روضاتی ص79

فارسی سازی شده توسط داینامیک فرمریمورک.

تمامی حقوق برای مجتمع خیریه مهدیه اصفهان محفوظ است